resim yoksa veritabanına bir şey yazmasın.

microgliaİbrahim Kavaklı

arkadaşlar admin panelimde bir yönetim kurulu üyesi ekliyorum. o üyeye ait resim seçmesem dahi veritabnına yine bir şeyler yazıyor

ben ilgili üyeyi eklerken resim seçmediğim zaman veritabının ilgili alanının boş kalmasını istiyorum tabloyu post ettiğim zaman karşılama kodlarım aşağıda 


if(isset($_POST['kurulkaydet'])) { $uploads_dir='../../dimg/kurul'; @$tmp_name = $_FILES['kurul_resimyol']["tmp_name"]; @$name = $_FILES['kurul_resimyol']["name"]; $benzersizsayi1=rand(20000,32000); $benzersizsayi2=rand(20000,32000); $benzersizsayi3=rand(20000,32000); $benzersizsayi4=rand(20000,32000); $benzersizad=$benzersizsayi1.$benzersizsayi2.$benzersizsayi3.$benzersizsayi4; $resimgyol=substr($uploads_dir, 6)."/".$benzersizad.$name; @move_uploaded_file($tmp_name, "$uploads_dir/$benzersizad$name"); $resimyukle=$db->prepare("INSERT INTO kurul SET kurul_ad=:ad, kurul_unvan=:link, kurul_detay=:detay, kurul_sira=:sira, kurul_durum=:durum, kurul_resimyol=:resimyol"); $insert=$resimyukle->execute(array( 'ad' => $_POST['kurul_ad'], 'link' => $_POST['kurul_unvan'], 'detay' => $_POST['kurul_detay'], 'sira' => $_POST['kurul_sira'], 'durum' => $_POST['kurul_durum'], 'resimyol' => $resimgyol )); if ($insert) { header("Location:../production/kurul.php?durum=ok"); } else { header("Location:../production/kurul.php?durum=no"); } }

2017-10-04 13:47:42

phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
Eglence ve Oyun: Gamikro