dışardaki değişkeni class içinde kullanmada sorun.

theSinanSinan AY

dışardaki değişkeni
class içinde fonksiyonda kullanamıyorum
class içinden çıkarında değişken çalışıyor
class içine yazınca sorun yapıyor neden
class içindek fonksiyona değişkeni göndermiyorum
kodlama esnasında dışardaki değişkenin adını yazıyorum
yanlış mı yapıyorum acaba 

2010-09-27 13:28:24 Edit:2010-09-27 13:32:02

Php

class içinde çağırmak için global yapmak veya pointer kullanmak gerekir:

class sinif
{
  function deneme()
   {
     global $degisken;
     $degisken=3;
   }
}

pointer için:


class sinif
{
  function deneme(& $degisken)
   {   
     $degisken=3;
   }
}

Her programcı birgün Php yi tadacaktır
2010-09-27 14:39:09

php

theSinanSinan AY

drekon çok sağol yardımın sayesinde sorun çözüldü;

class ile database baglanmak için örnek kod aşağıda bakmak isteyen arkadaşlar olabilir

class database
{   
private $host='localhost';
private $kullanici='root';
private $sifre='root';
private $veritabani='byramon';
public $baglanti;

function baglan()
    {
    $this->baglanti=@mysql_connect($this->host,$this->kullanici,$this->sifre);
    if($this->baglanti){return true;}else{ die("Veri Tabani İle Baglantı Kurulamadı!..");}
    }
function veritabani()
    {
    $db=mysql_select_db($this->veritabani,$this->baglanti);
    if($db){return true;}else{ die("Veri Tabani Seçilemedi!..");}
    }

   
}
$veri=new database;
$veri->baglan();
$veri->veritabani();
$veriyolu= $veri->baglanti;

class bolum
        {
            function kategori_sorgula()
                {
                global $veriyolu;
                $sorgula=mysql_query("select * from ankets",$veriyolu);
                return $sorgula;
                }
        }

$kategori=new bolum;
$sor=$kategori->kategori_sorgula();
echo mysql_num_rows($sor);

2010-09-27 20:46:53 Edit:2010-09-27 20:52:28

phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
Eglence ve Oyun: Gamikro